Dôkazy o pôvode - vzory

Dôkazy o pôvode

Osvedčenie o pôvode FORM A - Certificate od Origin - Príloha 22-08 VNK (EÚ) 2015/2447

Náhradné osvedčenie FORM A - Príloha 22-19 VNK (EÚ) 2015/2447

Vyhlásenie na faktúre GSP - Príloha 22-09 VNK (EÚ) 2015/2447

Náhradné vyhlásenie na faktúre GSP - Príloha 22-20 VNK (EÚ) 2015/2447 

Potvrdenie o pôvode na obchodnom doklade GSP - Príloha 22-07 VNK (EÚ) 2015/2447

Žiadosť o status registrovaného vývozcu (REX) - Príloha 22-06 VNK (EÚ) 2015/2447

Osvedčenie o nepreferenčnom pôvode - Príloha 22-14 VNK (EÚ) 2015/2447