Dôkazy o pôvode - vzory

Dôkazy o pôvode - vzory 

Sprievodné osvedčenie EUR.1 - Príloha 22-10 VNK (EÚ) 2015/2447

Vyhlásenie na faktúre - Príloha 22-13 VNK (EÚ) 2015/2447

Žiadosť o registrovaného vývozcu (REX) - Príloha 22-06 VNK (EÚ) 2015/2447