GSP systém

V rámci reorganizácie systému GSP po 1. januári 2014 sa uplatňujú tri dovozné režimy EÚ

Od 1. januára 2014 sa krajiny, na ktoré sa vzťahujú preferencie všeobecného systému preferencií do 31. decembra 2013, patria do jednej z týchto skupín:

1. 90 krajín zostane pod jednou z troch oblastí GSP:

 • EBA (Všetko okrem zbraní) - bezcolný prístup bez kvót na trh EÚ pre všetky výrobky zo 49 najmenej rozvinutých krajín;
 • GSP+ - zásadné zníženie colných sadzieb pre krajiny, ktoré ratifikovali a implementovali medzinárodné dohovory o ľudských a pracovných právach, životnom prostredí a dobrej správe vecí verejných. Prvými desiatimi krajinami GSP +: Arménsko, Bolívia, Kapverdy, Kostarika, Ekvádor, Gruzínsko, Mongolsko, Paraguaj, Pakistan a Peru;
 • GSP (Všeobecný systém) - pre všetkých ostatných príjemcov.

Pre niektoré z týchto krajín môže GSP prístup existovať súčasne s nedávno uplatnenou dohodou o voľnom obchode (napr. pre krajiny strednej Ameriky). Ukončenie dvojročného prechodného obdobia pre krajiny, ktoré uplatňujú vo vzájomnom obchode dohody o voľnom obchode, bude v budúcnosti potvrdené Komisiou s dostatočným oznámením pre podniky a vývozcov.

Všeobecný režim, ktorý umožňuje rozvojovým krajinám s nízkym príjmom dovoz na trh EÚ s colnými úľavami.


Aký tovar je v režime GSP možné dovážať do EÚ? 

Odpoveď: takmer 66% položiek Spoločného colného sadzobníka EÚ. Po novom sa režim GSP vzťahuje na strategické suroviny: kovy vzácnych zemín, alkalické kovy, surové olovo, volfrám, horčík, titán, oxid hlinitý, síran amónny, dusičnan sodný, soli podvojné. 

Aké clo sa bude na tieto výrobky vzťahovať? 

Odpoveď: Konkrétne colnú sadzbu je možné vyhľadať v databáze TARIC: https://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp?Lang=en&Screen=0&redirectionDate=20110530

Zhruba polovica tovarov bude dovážaná úplne bezcolne, na citlivé výrobky bude clo znížené o 3,5 %. 

Na dovoz z ktorých krajín sa GSP vzťahuje? 

Odpoveď: Cookove ostrovy, Kamerun *, Keňa, Konžská republika, Mikronézia, Ghana **, Indonézia, India, Irak *, Srí Lanka, Marshallove ostrovy *, Nauru, Nigéria, Niue, Paraguaj **, Pobrežie Slonoviny **, Sýria, Svazijsko **, Tadžikistan, Tonga *, Ukrajina, Uzbekistan , Vietnam

Poznámka: 

 • Krajina označená kurzívou bola zo systému GSP vyradená k 1. 1. 2017, pretože preferenčné zaobchádzanie bude naďalej zabezpečené Dohodou o voľnom obchode. 
 • Krajiny označené * boli vyradené k 1. 1. 2017 na základe príjmov
 • Krajiny označené ** budú vyradené k 1. 1. 2019 na základe príjmov

Čo umožňuje režim GSP+ pri dovoze tovaru do EÚ? 

Odpoveď: Špeciálne stimuly na trvalo udržateľný rozvoj a dobrú správu vecí verejných, umožňujúce zraniteľným rozvojovým krajinám bezcolný dovoz tovaru na trh EÚ.

Aký tovar je v režime GSP+ možné dovážať do EÚ? 

Odpoveď: Viac ako 66% položiek Spoločného colného sadzobníka EÚ.

Novo sa GSP + vzťahuje na strategické suroviny: alkalické kovy, surové olovo, oxid hlinitý

Aké clo sa bude na tieto výrobky vzťahovať? 

Odpoveď: Tovar v režime GSP + sa dováža úplne bezcolne.

Na dovoz z akých krajín sa GSP + vzťahuje? 

Odpoveď: Arménsko, Bolívia, Kapverdy, Gruzínsko, Mongolsko, Pakistan, Paraguaj, Filipíny, Kirgizsko.

Krajiny, ktoré majú nárok na GSP +, ale zatiaľ oň nepožiadali: Kongo, Cookove ostrovy, Federálne štáty Mikronézie, Irak *, Marshallove ostrovy *, Nigéria, Nauru, Niue, Paraguaj **, Sýria, Tadžikistan, Tonga *, Ukrajina, Uzbekistan.

Poznámka: 

 • Krajina označené kurzívou boli zo systému GSP + vyradené k 1. 1. 2017, pretože preferenčné zaobchádzanie bude naďalej zabezpečené Dohodou o voľnom obchode. 
 • Krajina označené * boli vyradené v roku 2017 na základe príjmov.
 • Krajiny označené ** budú vyradené k 1. 1. 2019 na základe príjmov

Čo umožňuje režim EBA pri dovoze tovaru do EÚ? 

Osobitný režim pre najmenej rozvinuté krajiny, ktorý umožňuje bezcolný dovoz tovaru na trh EÚ.

Aký tovar je v režime EBA možné dovážať? 

Odpoveď: Všetko okrem zbraní.

Aké clo sa bude na tieto výrobky vzťahovať? 

Odpoveď: Tovar v režime EBA sa dováža úplne bezcolne.

Na dovoz z akých krajín sa EBA vzťahuje? 

Odpoveď: Afganistan, Angola, Bangladéš, Bhután, Benin, Burkina Faso, Burundi, Čad, Konžská demokratická republika, Stredoafrická republika, Džibuti, Eritrea, Etiópia, Gambia, Guinea, Guinea-Bissau, Haiti, Jemen, Južný Sudán, Kambodža, Kiribati, Komory , Laos, Libéria, Lesotho, Madagaskar, Mali, Malawi, Mauritánia, Mozambik, Mjanmarsko / Barma, Nepál, Niger, Rovníková Guinea **, Rwanda, Samoa *, Senegal, Sierra Leone, Somálsko, Sudán, Svätý Tomáš a Princov ostrov, Šalamúnove ostrovy , Tanzánia, Togo, Tuvalu, Uganda, Vanuatu, Východný Timor, Zambia.

Poznámka: 

 • Krajiny označené *  budú vyradené z EBA k 1. 1. 2019
 • Krajiny označené ** budú vyradené z EBA k 1. 1. 2021