Odborné semináre

Odborné semináre 2021

Naše odborné semináre a kurzy vedú skúsení lektori z aplikačnej praxe s dlhoročnými znalosťami a odbornou praxou presahujúcou 20 rokov pôsobenia v prostredí špecializovanej štátnej správy - colných orgánov na rôznych úrovniach riadenia a funkcií s bonusom znalostí s prostredia obchodných subjektov v segmente colných služieb, logistiky, všetkých druhov dopravy so znalosťou unitárneho a slovenského colného práva.

Prinášame Vám termíny odborných seminárov v rámci ktorých je obsiahnutá problematika pôvodu tovaru. Odporúčame si vždy záujemcom preštudovať obsahovú náplň predmetného odborného seminára v a rozhodnúť sa o jeho vhodnosti s ohľadom na Vašu mieru zapojenia sa do colných činností a potrebu znalosti v danom rozsahu. Ak sa neviete rozhodnúť, kontaktujte nás na cdservices(zavináč)cdservices.sk a my Vám radi Vaše otázky odpovieme a odporučíme Vám adekvátnu formu ako i rozsah a konkrétny odborný seminár. Ak máte záujem o odborný seminár takpovediac pripravený na mieru,  naši lektori a konzultanti Vaše požiadavky prerokujú a navrhnú optimálny model aj vzhľadom na cieľovú skupinu ako i na obsahovú skladbu, či časovú dotáciu.

Uvedené odborné semináre realizujeme v súčasnosti počas nepriaznivej epidemiologickej situácie ako webináre.  Prezenčnú všeobecnú, internú alebo individuálnu bude možné realizovať  na základe požiadavky klienta a po dohode s klientom až po uvoľnení opatrení. Vypracujeme a pošleme Vám cenovú ponuku s individuálnym zvýhodnením pri skupinách. 

Počas mimoriadnej situácie a trvaní opatrení v dôsledku KORONAVÍRUSOVEJ pandémie, môžete využiť možnosť absolvovať všetky školenia v našej ponuke ON LINE diaľkovou formou cez zdieľané pripojenie ako webinár. 

Prihlásiť sa môžete spôsobom cez prihlasovací ON LINE formulár, preklik je pri každej vzdelávacej aktivite na úvodnú stránku www.cdservices.sk, kde ho nájdete.  

Webinár je tiež vhodný pre klientov, ktorí nemôžu cestovať a nevyhovuje im interná forma.

  • odborné semináre, kurzy, školenia ako webináre; 
  • prihláste sa cez ON LINE PRIHLÁŠKU na www.cdservices.sk,
  • inštrukcie pošleme len prihláseným účastníkom. 

Brexit a colná problematika po 1.1.2021 

Cena 125 € bez DPH

K individuálnemu školeniu Vám na vyžiadanie zašleme cenovú ponuku.

Kedy: 4.2.2021 od 9:00 do 15:00 h.;

Kedy: 16.3.2021 od 9:00 do 15:00 h.;

Kedy: 20.4.2021 od 9:00 do 15:00 h.;

Ako: webinár cez on line zdieľané pripojenie
 

Preferenčný pôvod tovaru v medzinárodnom obchode   

Cena 125 € bez DPH

K individuálnemu školeniu Vám na vyžiadanie zašleme cenovú ponuku.  

Kedy: 25.2.2021 od 9:00 do 15:00 h.;  

Kedy: 29.4.2021 od 9:00 do 15:00 h.; 

Ako: webinár cez on line zdieľané pripojenie 

Výklad pravidiel pôvodu tovaru pre obchodnú prax  

Cena 125 € bez DPH

K individuálnemu školeniu Vám na vyžiadanie zašleme cenovú ponuku.  

Kedy: na objednávku;  

Čas konania: od 9:00 do 15:00 h.;  

Ako: webinár cez on line zdieľané pripojenie
 

Základný odborný colný kurz - minimum colného deklaranta; trvá 3 dni; 

Cena 465 € bez DPH   

K individuálnemu kurzu Vám na vyžiadanie zašleme cenovú ponuku.  

Kedy: 9.2. - 11.2.2021 (3 dni); denne od 9:00 do 15:00 h.; 

Kedy: 23.3. - 25.3.2021 (3 dni); denne od 9:00 do 15:00 h.;

Kedy: 18.5. - 20.5.2021 (3 dni); denne od 9:00 do 15:00 h.;  

Ako: webinár cez on line zdieľané pripojenie
 

Odborný kurz pre osoby zodpovedné za colné záležitosti; trvá 4 dni; 

Cena 465 € bez DPH

Cenovú ponuku Vám na vyžiadanie zašleme. 

Kedy: na objednávku  

Čas konania: od 9:00 do 15:00 h.;

 Ako: webinár cez on line zdieľané pripojenie
 

Colné konanie pri dovoze a vývoze 

Cena 125 € bez DPH  

K individuálnemu školeniu Vám na vyžiadanie zašleme cenovú ponuku.  

Kedy: 26.1.2021; od 9:00 do 15:00 h.;

Kedy: 4.3.2021; od 9:00 do 15:00 h.;

Kedy: 6.4.2021; od 9:00 do 15:00 h.;  

Kedy: 27.5.2021; od 9:00 do 15:00 h.;   

Kedy: 29.6.2021; od 9:00 do 15:00 h.; 

Ako: webinár cez on line zdieľané pripojenie

Colné zatriedenie a pôvod tovaru 
Cena 125 € bez DPH

Cenovú ponuku Vám na vyžiadanie zašleme.

Kedy: na objednávku   

Čas konania: od 9:00 do 15:00 h.;

Ako: webinár cez on line zdieľané pripojenie

Colné zatriedenie a colná hodnota  

Cena 125 € bez DPH

K individuálnemu školeniu Vám na vyžiadanie zašleme cenovú ponuku. 

Kedy: 2.2.2021; od 9:00 do 15:00 h.; 

Kedy: 9.3.2021; od 9:00 do 15:00 h.;

Kedy: 27.4.2021; od 9:00 do 15:00 h.;

Kedy: 25.5.2021; od 9:00 do 15:00 h.; 

Kedy: 22.6.2021; od 9:00 do 15:00 h.;

Ako: webinár cez on line zdieľané pripojenie

Colná problematika pre logistiku

Cena 125 € bez DPH

K individuálnemu školeniu Vám na vyžiadanie zašleme cenovú ponuku.  

Kedy: 28.1.2021; od 9:00 do 15:00 h.; 

Kedy: 15.4.2021; od 9:00 do 15:00 h.; 

Ako: webinár cez on line zdieľané pripojenie

Colná deklarácia 

Cena 125 € bez DPH

K individuálnemu školeniu Vám na vyžiadanie zašleme cenovú ponuku.

Kedy: na objednávku  

Čas konania: od 9:00 do 15:00 h.;

Kde: C&D Services s.r.o., Starohájska 9/B, SK-917 01 Trnava (1. poschodie vpravo);

Colné zatriedenie, colná hodnota, pôvod tovaru, trvá 2 dni, 

Cena 250 € bez DPH

K individuálnemu školeniu Vám na vyžiadanie zašleme cenovú ponuku.

Kedy:  na objednávku   

Čas konania: denne od 9:00 do 15:00 h.;

Ako: webinár cez on line zdieľané pripojenie

Dôkazy o pôvode tovaru - druhy, vyhotovenie, použitie, Cena 125 € bez DPH

K individuálnemu školeniu Vám na vyžiadanie zašleme cenovú ponuku.

Kedy: na objednávku 

Čas konania: denne od 9:00 do 15:00 h.; 

Ako: webinár cez on line zdieľané pripojenie

Vyhlásenia dodávateľov v praxi - použitie, vyhotovenie,        Cena 125 € bez DPH

K individuálnemu školeniu Vám na vyžiadanie zašleme cenovú ponuku.

Kedy: 8.4.2021; od 9:00 do 15:00 h.;

Kedy: 24.6.2021; od 9:00 do 15:00 h.; 

Čas konania: denne od 9:00 do 15:00 h.;  

Ako: webinár cez on line zdieľané pripojenie

Výklad pravidiel pôvodu pre obchodnú prax 

Cena 125 € bez DPH

K individuálnemu školeniu Vám na vyžiadanie zašleme cenovú ponuku.

Kedy: na objednávku

Čas konania: denne od 9:00 do 15:00 h.;  

Ako: webinár cez on line zdieľané pripojenie