Preferenčná príslušnosť

Preferenčná príslušnosť

podľa krajín

Preferenčný pôvod tovaru
Preferenčný pôvod tovaru

Preferenčná príslušnosť k Európskej únii podľa krajín - abecedný zoznam krajín

Stiahnite si abecedný zoznam krajín s priradením preferenčnej príslušnosti k Európskej únii. Posledná strana obsahuje vysvetlivky k použitým skratkám a pojmom uvedeným v texte tabuľky. 

Kódy colných preferencií k uplatneniu preferenčného zaobchádzania - do odseku 36 colných vyhlásení.  

Stiahnite si kódy pre uplatnenie preferencie v colnom konaní. Kód preferencie je povinný deklarant uviesť do colného vyhlásenia (odsek 36), ak si hodlá uplatniť nárok na priznanie preferenčného zaobchádzania.