Systém colných preferencií

Zmluvné preferenčné opatrenia

NOVINKA

1. februára 2019 nadobudne platnosť Dohoda medzi Európskou úniou a Japonskom o hospodárskom partnerstve podpísaná v Tokiu 17. júla 2018 (pozri súbor nižšie).

Guatemala, Honduras, Kostarika, Nikaragua, Panama, Salvador   

Ekvádor, Kolumbia, Peru 


Európsky hospodársky priestor

(REGIONÁLNY DOHOVOR o paneuro-stredomorských preferenčných pravidlách pôvodu, ÚV EÚ L54, 26.2.2013)

EURÓPSKA ÚNIA (28 členských štátov),

ISLAND, LICHTENŠTAJNSKO, NÓRSKO, ŠVAJČIARSKO, ďalej len "štáty EZVO",

ALŽÍRSKO, EGYPT, IZRAEL, JORDÁNSKO, LIBANON, MAROKO, PALESTÍNA A ZÁPADNÝ BREH JORDÁNU A PÁSMO GAZY, SÝRIA, TUNISKO, TURECKO, ďalej len "účastníci barcelonského procesu",

ALBÁNSKO, BOSNA A HERCEGOVINA, MACEDÓNSKO, ČIERNA HORA, SRBSKO,  AKO AJ KOSOVO PODĽA REZOLÚCIE BEZPEČNOSTNEJ RADY ORGANIZÁCIE SPOJENÝCH NÁRODOV č. 1244 (1999), ďalej len "účastníci procesu stabilizácie a pridruženia k Európskej únii",SK L 54/4 Úradný vestník Európskej únie 26.2.2013.

FAERSKÉ OSTROVY (DÁNSKO),


Colné únie z inými krajinami 

Pohyb tovaru v rámci colnej únie je založený na štatúte tovaru, nakoľko tovar sa nachádza vo voľnom obehu a nie je potrebné okrem výnimiek preukazovať pôvod pri tovare.

Niektoré výrobky sú teda z účinnosti Dohody o colnej únii vyňaté. Tieto výrobky aj naďalej podliehajú preferenčnému zaobchádzaniu založenému na preukazovaní pôvodu tovaru.

Európska únie uplatňuje Dohody o colnej únii z Tureckom, San Marinom a Andorou


Zóny voľného obchodu  
ACP (Afrika, Karibik, Pacifik) 

Podľa Nariadenia EP a Rady (EÚ) 2016/1076  

ACP - Stredná Afrika (od 28.2.2009) - Kamerun

ACP - Východná a južná Afrika (od 14.5.2012) - Madagaskar, Mauricius, Seychcely, Zimbabwe

ACP - CARIFORUM (od 29.12.2008) - Antigua a Barbuda, Bahamy, Barbados, Belize, Dominika, Dominikánska republika, Grenada, Guyana, Jamajka, Surinam, Svätý Kryštof a Nevis, Svätá Lucia, Svätý Vincent a Grenadíny, Trinidad a Tobago 

ACP - Tichomorské krajiny - Fidži, Papua Nova Guinea

ACP - SADC EPA (South Africa Development Countries, od 10.10.2016) - Botswana, Lesotho, Namibija, Svazijsko, JAR

ACP -  krajiny Afriky - Ghana (od 15.12.2016)

ACP - Dohoda o hosp. partnerstve UV EÚ L59 - Pobrežie Slonoviny (od 3.9.2016)  

MAGHREB (Alžírsko, Maroko, Tunisko) - podľa REGIONÁLNEHO DOHOVORU

MASHRAQ (Egypt, Jordánsko, Libanon, Sýria) - podľa REGIONÁLNEHO DOHOVORU  

OCT (Zámorské krajiny a územia) 

Podľa Nariadenia EP a Rady (EÚ) 2016/1076 

Anguilla (GB), Aruba (NL), Bonaire, Svätý Eustach a Saba (NL), Britské antarktické územia (GB), Britské panenské ostrovy (GB), Britské Indickooceánske územia (GB), Curacao (NL), Falklandské ostrovy (GB), Francúzska Polynézia (FR), Francúzske južné územia (FR), Grónsko (DK), Južná Georgia a Sandwichove ostrovy (GB), Kajmanské ostrovy (GB), Montserrat (GB), Nová Kaledónia (FR), Pitcairn (GB), Svätý Bartolomej (FR), Svätá Helena (GB), Svätý Martin (NL časť), Svätý Pierre a Miquelon (FR), Turks a Caicosa (GB), Wallis a Futuna (FR).     

Krajiny strednej Ameriky  

Guatemala, Honduras, Kostarika, Nikaragua, Panama, Salvador   

Andské spoločenstvo 

Ekvádor, Kolumbia, Peru 

    

Autonómne preferenčné opatrenia

Kosovo

GSP (Generalised System of Preferences) - Všeobecný systém preferencií 

Nariadenie EP a Rady (EÚ) č. 978/2012, ÚV L 303, 31,10,2012  

GSP (všeobecný režim)

Cookove ostrovy, Keňa, Konžská republika, Mikronézia, Ghana, Indonészia, India, Srí Lanka, Nauru, Nigéria, Niue, Pobrežie Slonoviny, Sýria, Svazijsko, Tadžikistan, Ukrajina, Uzbekistan, Vietnam (50 % tovarov - dovoz bez cla; citlivé výrobky - znížené clo o 3,5%).

GSP + (osobitný motivačný systém) 

Arménsko, Bolívia, Kapverdy, Gruzínsko, Mongolsko, Pakistan, Paraguaj, Filipíny, Kirgizsko. 

Krajiny, ktoré majú nárok na GSP +, ale zatiaľ o ňu nepožiadali: Kongo, Cookovy ostrovy, Mikronézia, Irák*, Marshallovy ostrovy*, Nigérie, Nauru, Niue, Sýrie, Tádžikistán, Tonga*, Ukrajina, Uzbekistán. Krajiny * boli vyradené v roku 2017 na základe príjmov (Bezcolný dovoz strategických surovín viac ako 66 %).

EBA system - (zvláštny režim pre NRK)  

Afganistan, Angola, Bangladéš, Bhután, Benin, Burkina Faso, Burundi, Čad, Konžská demokratická republika, Stredoafrická republika, Džibuti, Eritrea, Etiópia, Gambia, Guinea, Guinea-Bissau, Haiti, Jemen, Južný Sudán, Kambodža, Kiribati, Komory , Laos, Libéria, Lesotho, Madagaskar, Mali, Malawi, Mauritánia, Mozambik, Mjanmarsko / Barma, Nepál, Niger, Rovníková Guinea **, Rwanda, Samoa *, Senegal, Sierra Leone, Somálsko, Sudán, Svätý Tomáš a Princov ostrov, Šalamúnove ostrovy , Tanzánia, Togo, Tuvalu, Uganda, Vanuatu, Východný Timor, Zambia.

Poznámka:

  • Krajiny označené * budú vyradené z EBA k 1. 1. 2019
  • Krajiny označené ** budú vyradené z EBA k 1. 1. 2021 

Slovenské znenie dohody a protokolu si môžete stiahnuť pri každej jednej krajine alebo skupine krajín či území, s ktorým má Európska únia uzatvorenú obchodnú dohodu obsahujúcu tiež protokol o pôvode tovaru, ktorý je najpodstatnejšou súčasťou každej obchodnej dohody.